27 feb. 2014

Ett nästan nerlagt glasbruk i Småland

Det finns ett och annat nerlagt glasbruk i Småland. Glasrikets fornstora dagar är förbi, även om det fortfarande finns framgångsrika och lönsamma glasbruk. Men antalet glasbruk i drift är bara en rännil mot vad som funnits. Besökte förra veckan ett glasbruk där det sedan många år endast bedrivs ytterst sparsam verksamhet. Först blev det några bilder av exteriören, som bjöd på en hel del intressanta motiv (fler bilder kommer i nästa blogginlägg). Döm sedan om min förvåning när det enkelt gick att komma in i några av de mest intressanta byggnaderna - inga låsta dörrar, inga skyltar med ilskna budskap och därmed inga (stora) samvetskval! Så det blev lite oväntat även ett antal inomhusbilder. Fantastiskt att så mycket av formar, modeller, ugnar m.m. finns kvar! Verkar som om bruket stängts helt plötsligt och alla mer eller mindre lämnat sakerna precis rakt upp och ner. Delar av byggnaderna på området används som förråd eller samlingslokal för annan verksamhet, men själva hyttan verkade vid besöket bara användas av fåglar. De kan flyga in och ut genom trasiga glasrutor, vilket har satt sina spår i lokalen. Har efteråt fått veta att hyttan används ibland för viss typ av specialtillverkning i liten skala och för olika former av arrangemang.Överblivet.

Knappast ett godkänt lås...


Trasig.


22 feb. 2014

Vårvinterbesök på Kyrkö mosse

Passade i förra veckan på att göra ett nytt besök på Kyrkö mosse. Det har därmed blivit 5-6 besök sedan jag "upptäckte" platsen för något år sedan. Senaste gången var i slutet på april förra året, vilket jag skrev om i ett blogginlägg. Jag har dock aldrig varit där så tidigt på året som denna gång. Det var emellertid inte speciellt mycket snö på platsen, men mer än hemmavid. Snön var ibland störande ut fotosynpunkt - vitt drar till sig blicken. Sedan förra gången har det dragit över några tämligen kraftiga stormar över landskapet och det låg några träd bland och över bilarna. Några bilar som tidigare stod på "fyra hjul", lutade nu betänkligt till följd av att rotvältor tippade upp karosserna. Det tråkiga var att vissa besökare verkar vilja förstärka naturens återerövring av bilarna. Motorhuvar har försvunnit, cyklar och annat har hängts upp i träden, dörrar bänts upp m.m. Tingsryds kommun satsar dock en del på detta turistmål: nya informationsskyltar och ett utedass har kommit dit sedan mitt förra besök.


16 feb. 2014

Tågen går förbi Räppe

Kust till kust-banan mellan Kalmar och Göteborg passerar bland annat Räppe, som ligger några kilometer utanför Växjö. Räppe station öppnades 1865 och är nedlagd, men jag har inte lyckats finna vilket år dess öde beseglades. Förr var Räppe station ett centrum för tåg- och båttrafik i regionen. Båttrafiken var väl utbyggd och varor (bland annat mycket trävaror) transporterades från olika platser i Helgasjön via Räppe kanal fram till järnvägen där omlastning skedde. SJ hade i början av 1940-talet en träimpregneringsanläggning vid stationen. Denna typ av verksamhet är klassad i riskklass två (näst högt på en fyragradig skala), men platsen som sådan har inte någon riskklassning.

Jag tog en tur till stationen förra helgen, inspirerad av en arbetskamrats bilder. Tänk att jag inte fått ändan ur vagnen tidigare! Jag som tämligen ofta tågledes passerar stationen på såväl tjänsteresor som privatresor... Men bättre sent än aldrig, en dag kan stationen vara riven. Trafikverket har nyligen investerat i mötesspår med tillhörande teknikhus vid Räppe station på den enkelspåriga banan. Då, eller möjligen tidigare, revs en magasinsbyggnad som hörde till stationen.

Först gick jag ett varv runt den lilla stationsbyggnaden och konstaterad att byggnaden har en stor mängd utbyggnader, vinklar och vrån samt många dörrar, alla låsta.
Efter vandringen runt huset var det dags att gå i närkamp med den överväldigande mängden potentiella motiv. Stördes initialt av att jag glömt polarisationsfiltret hemma, vilket medförde att träden och himlen tydligt speglades i fönsterrutorna. Men det var bara att acceptera läget. Och kanske blev det trotsa allt inte så dumt med fönsterspeglingarna?9 feb. 2014

Nära snömotiv

Förra lördagen var det fuktigt men strax under noll grader. Tog en tur i välbekant grannskap för att kolla om det fanns några vintermotiv som väntade på att förevigas. Det visade sig bli den sista dagen med snö, åtminstone tills vidare denna märkliga "vinter". De flesta bilderna tog jag med mer eller mindre tajt utsnitt. Framför allt var det en stenmur där stenarna var mer eller mindre dolda av det tunna snötäcket som jag ägnade tiden åt.Nyponfrost

Vad är det som delvis göms i snön?