12 apr. 2012

Det är inte en övergiven plats!

På väg hem från en orienteringstävling stannar vi vid vad jag på håll antar är en övergiven träfabrik av något slag. En vit vägskylt anger ett firmanamn strax innanför riksvägen. Området är inte inhägnat. I bortre delen av en stor grusplan, delvis gräsbeväxt, finns några byggnader. Det verkar vara (eller har varit) ett sågverk, hyvleri, försäljningställe för byggmaterial eller dylikt. Eventuellt har det även varit ett åkeri på denna plats eftersom det finns en lång garageliknande byggnad. Möjligen har alla dessa verksamheter bedrivits här.

Vi börjar på plats allvarligt fundera på om det verkligen är en övergiven plats då det finns spår av att det pågår eller nyligen pågått verksamhet på platsen. Någon har bytt några träreglar, stagat upp rör som annars skulle hängt fritt och bytt stolpar. Allt med obehandlat trä som såg färskt ut. Men å andra sidan hänger en trästolpe svajande i vinden, endast fastsittande i övre delen av stolpen! Å andra sidan finns det på området små transportkärror vars hjul är halvt uppslukade av marken. Det finns också korta bitar av räls som "bara finns" - leder ingenstans. Det är också lite skräpigt och trasigt runt byggnaderna men inte i övrigt på det grusbelagda området. En titt genom byggnadernas fönster (dörrarna är låsta) avslöjar ett halvrörigt kontor (men vilket kontor är inte det?), gamla broschyrer i ett broschyrställ men också uppmärkta reservdelar (?) i sina förpackningar prydligt placerade i en hylla. Inne i fabrikslokalen ser det dock mer stökigt ut. Men det är ju inget säkert tecken på huruvida det bedrivs verksamhet eller inte i lokalen...

Men hur som, det finns motiv som kräver att bli fotograferade! Strosar nyfiket runt och tar lite bilder. Efter en tämligen kort stund åker vi hemåt (hustrun delar inte fullt ut mitt intresse för denna typ av motiv...).

Har efteråt googlat på firmanamnet och får upp lite information om företaget, men på Bolagsverkets webbplats står det "konkurs avslutad". En mer eller mindre slumpmässig fråga till en arbetskamrat ger slutligen svaret huruvida det är en övergiven plats eller inte: det är ett verksamt företag, men grunden är ett relativt nyligen uppköpt konkursbo!


1 kommentar:

  1. Här är valet av favoritbild rätt självklart. Inte för att de andra är dåliga, det bara känns så. Det blir nummer fyra. Det är detaljerna som gör den, störmbrytaren till vänster, dörren utan trappa, järnvägsspåret och skylten till höger. Mycket att titta på i ett lagom mjukt ljus.

    SvaraRadera